top of page

Jedną z ważnych inicjatyw w świetle wartości życia ludzkiego od poczęcia jest możliwość duchowej adopcji dziecka nienarodzonego.

Gorąco zachęcamy do podjęcia tego prostego, szlachetnego i bezcennego zobowiązania, które ratuje bezbronne, ludzkie życie…

 

Aby bliżej zapoznać się ze szczegółami modlitwy za dzieci zagrożone aborcją, zapraszamy na stronę Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji  http://duchowaadopcja.info/

bottom of page