Poniżej zamieszczamy wybrane, oficjalne dokumenty Kościoła na temat wartości ludzkiego życia: