„Misja dla życia” to nowa parafialna inicjatywa, która ma na celu ukazanie wartości daru ludzkiego życia na każdym jego etapie i w różnych jego aspektach.

 

Prowadzimy comiesięczne spotkania modlitewne w 25. dniu miesiąca na których pochylamy się podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji Słowa Bożego nad kwestią wartości życia, wartości rodziny, ojcostwa, rodzicielstwa, małżeństwa…

 

Żadna słownikowa definicja życia nie wyczerpuje w pełni tego pojęcia. Nic nie jest w stanie oddać całego kolorytu zdarzeń, spotkań, relacji i uczuć towarzyszących nam każdego dnia w trakcie ziemskiej wędrówki ku wieczności. Radości, zachwyty, miłość, rozczarowania, cierpienie, rozstania, ból towarzyszą nam wiernie na codziennej drodze ku Bogu. Zmierzamy ku Temu, od którego wyszliśmy, ku Dawcy życia, ku Miłosiernemu Ojcu. Każdy człowiek od chwili poczęcia jest przez Niego kochany, chciany i oczekiwany… Każdy…

 

Często nie doceniamy tego ogromnego daru, jaki otrzymaliśmy – daru życia. Życia, które jest nam nie tylko dane, ale i zadane, aby je godnie przeżyć, uszanować, wypełnić odpowiedzialną, wzajemną troską oraz zdecydowanie chronić w zgodzie z odwiecznym zamysłem Stwórcy i Jego przykazaniami. Życie człowieka jest „rzeczywistością świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności, i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom.” (Encyklika Evangelium vitae, Jan Paweł II).

 

Dlatego też zapraszamy do wspólnego udziału w misji odkrywania wartości naszego życia włączając się jednocześnie w apel Papieża – Polaka, skierowany do nas w dokumencie Evangelium vitae: „w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!”.

 

Naszym duchowym opiekunem jest Proboszcz o. Damian Simonicz CSsR.