top of page
1615492494.jpg

O.Damian Simonicz

Pochodzi z Hołdunowa. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 2003 roku. Jest proboszczem parafii.

O.Maciej Nowak

Pochodzi z Torunia. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 2011 roku.

Jest wikariuszem parafii.

3.jpg

O.Karol Łukaszczyk

Pochodzi z Łazisk. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 2022 roku.

Jest duszpasterzem i kapelanem szpitala.

"Cała świętość

i doskonałość

polegają na

miłowaniu

Jezusa Chrystusa,

naszego

najwyższego dobra,

naszego 

Odkupiciela."

                       

                                                                                                    św. Alfons Maria Liguori

O. Krzysztof Stępowski

Pochodzi z Braniewa. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 1987 roku. Jest duszpasterzem Wiernych Tradycji Łacińskiej w archidiecezji warszawskiej.

 

„Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18; Iz 61,1). W ten sposób Zgromadzenie Redemptorystów uczestniczy w posłannictwie Kościoła, który, będąc powszechnym sakramentem zbawienia, z natury swej jest misyjny. Czyni to głosząc z misyjnym zapałem Ewangelię i wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a przede wszystkim ubogich.

bottom of page