top of page

Z historii kościoła i parafii

Po wypędzeniu z Warszawy św. Klemensa w 1808 r., dopiero po stu latach udało się Redemptorystom wrócić do tego miasta. Dokonał tego Sługa Boży O. Bernard Łubieński. Najpierw w latach 1901-1910 wraz z kilkoma ojcami pracował przy kościele Zbawiciela, potem od 22.01.1918 zatrzymał się przy kościele św. Stanisława Bpa i Męczennika, by wreszcie od roku 1926 osiąść w Domu Zgromadzenia erygowanym przy ul. Karolkowej 49. Kamień węgielny pod kościół przy tym klasztorze położono w 1931 r.. Zbudowano go wg projektu Stanisława Marzyńskiego. Konsekracji dokonał w 1933 r. Ks. Kard. Aleksander Kakowski.

6 Sierpnia 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego kościół został zbombardowany. Cała Wspólnota klasztoru, tj. 30 współbraci, została wymordowana, a dom i kościół spalone. Na zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzeniePo wojnie kościół odbudowano, a klasztor powiększono o jedna kondygnację. Parafia św. Klemensa została erygowana 17.04.1952 r. przez abpa Stefana Wyszyńskiego z części parafii św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Dekret erekcyjny wszedł w życie 4.05.1952 r. Od samego początku prowadzą tę parafię Redemptoryści, których ośrodek duszpasterski istniał w tym miejscu od roku 1927.W roku 1952, dekretem Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, kościół św. Klemensa stał się kościołem parafialnym, a redemptoryści zaczęli spełniać zadania duszpastersko-katechetyczne. Po usunięciu religii ze szkół, przy kościele św. Klemensa w latach 1980-tych wybudowano dom katechetyczny, z wieloma salami i pomieszczeniem teatralnym. Po roku 1981, w stanie wojennym, kościół św. Klemensa był jednym z ośrodków duszpasterstwa ludzi pracy dla diecezji Warszawskiej.W latach 1990-1999, klasztor na Karolkowej był siedzibą Prowincjalatu.

6 sierpnia 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego, cała Wspólnota Klasztoru, tj. 30 współbraci, została wymordowana,

a dom i kościół spalone.

W kościele znajduje się grób Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego, który długie lata swego życia spędził w tym klasztorze. Proces beatyfikacyjny tego znanego i wielce zasłużonego Misjonarza toczy się obecnie w Rzymie. Godny uwagi jest też mały srebrny sarkofag z relikwiami św. Klemensa, który znajduje się w prezbiterium kościoła.

Po 1945 r. przystąpiono do remontu kościoła. W latach 50-tych powstały malowidła prezbiterium Edwardy Przeorskiej. Centralne miejsce zajmuje postać św. Klemensa patrona parafii, Warszawy i piekarzy. Po jego obu stronach mieszczono wizerunki dwóch innych świętych Redemptorystów: św. Alfonsa Marii Liguoriego - założyciela Zgromadzenia Redemptorystów i wybitnego moralisty oraz brata zakonnego - św. Gerarda Majelli, który zasłyną wieloma cudami. Jest on patronem dobrej spowiedzi i kobiet w stanie błogosławionym. Uzupełnieniem są mozaiki wykonane przez Marię Hiszpańską-Neuman. W transepcie umieszczono ołtarze: Świętych Polskich z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej; Matki Bożej Nieustającej Pomocy; Serca Jezusowego i św. Józefa. Reliefowa droga krzyżowa jest dziełem rzeźbiarki Zofii Kamińskiej-Trzcińskiej.

W latach 80-tych w transepcie oraz we wschodniej nawie bocznej znalazły się witraże według projektu Teresy Chromy. Dzieło to jest kontynuowane, po przerwie, od 2000 r. w obu nawach bocznych. Z okazji Jubileuszu Chrześcijaństwa zostało wmurowane przy chrzcielnicy logo upamiętniające to wydarzenie. W roku 2001 rozpoczęły się obchody 250-lecia urodzin patrona parafii św. Klemensa i z tej okazji wmurowano przy prezbiterium logo upamiętniające tę rocznic. Ponieważ świątynia jest nowa, nie ma w niej zabytków. Godny uwagi jest mały srebrny sarkofag z relikwiami św. Klemensa, który znajduje się w prezbiterium naszego kościoła. W kościele znajduje się grób Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego, który długie lata swego życia spędził w klasztorze przy tym kościele. Proces teko znanego i cenionego misjonarza toczy się teraz w Rzymie. W latach 90-tych w naszej świątyni zostały wmurowane i poświęcone tablice upamiętniające bohaterską walkę żołnierzy i harcerek w Powstaniu Warszawskim. W roku 2000 dziedziniec przed kościołem został przekształcony w plac pamięci Męczenników Warszawskiej Woli.

Sługa Boży O. Bernard Łubieński

Materiał wideo przybliżający wydarzenia jakie miały miejsce

w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku 

na warszawskiej Woli

jak i zamordowanie redemptorystów

z klasztoru przy

ulicy Karolkowej.

Opowiada o. dr hab. Paweł Mazanka C.Ss.R

bottom of page