top of page

Kancelaria Parafialna czynna:
wtorek i czwartek
9:00 - 11:00

poniedziałek, środa i piątek 

16:00 - 18:00

​w lipcu i sierpniu:

 

poniedziałek i piątek

 16:00 - 18:00

 

tel.: (22) 670 98 92

Warto wiedzieć zanim się przyjdzie lub zadzwoni

do kancelarii parafialnej

 

 

Chrzest dziecka

• Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu. 

• Wymagane dokumenty: 

  - akt urodzin dziecka, 

  - dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), 

• Rodzice chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami, przyjęli już sakrament          bierzmowania. Jeśli mają ślub, to oczywiście musi to być ślub kościelny. 

• Rodzice chrzestni spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie od swojego proboszcza, że są         godni tej funkcji. 

• Chrztu udzielamy zasadniczo w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.30, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Sakrament małżeństwa

• Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem. 

• Wymagane dokumenty: 

  - dowód osobisty, 

  - świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (ważne tylko 3 miesiące), 

  - zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim, 

  - do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach

    (ważne tylko 3 miesiące, można je dostarczyć później). 

• Data ślubu do ustalenia z narzeczonymi.

Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej. W czasie trzech spotkań, mających charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Więcej informacji na stronie archidiecezji warszawskiej: https://archwwa.pl/sakramenty/malzenstwo/poradnie-rodzinnel/

 

Chrześcijański pogrzeb

Wymagane dokumenty: 

- akt zgonu, 

- zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zgon nastąpił poza parafią to wystawia je                     proboszcz, a jeśli w szpitalu to kapelan szpitala).

 

Intencje mszalne

• Mszę Św. można zamawiać nie tylko za zmarłych, ale również za żyjących - z okazji urodzin,              imienin, ważnej rocznicy (np. małżeństwa), z okazji różnych ważnych spraw (np. wyjazd,                  egzamin, choroba, operacja). 

• Intencje mszalne najlepiej zamawiać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 

Ofiara składana przy tej okazji jest przeznaczana na utrzymanie kościoła i naszej parafii. 

• Msze św. zbiorowe w każdą środę godz. 18:30

 

Inne sakramenty i sprawy

 

Sakrament bierzmowania

• Przygotowanie rozpoczyna się w VIII klasie szkoły podstawowej, a kończy w I klasie szkoły ponadpodstawowej. Zgłoszenia przyjmujemy pod koniec listopada.

• Katechezy odbywają się zazwyczaj co 3 tygodnie w środy o godz. 19:30.

 

Pierwsza Komunia Święta i Eucharystia:

• Pierwsza Komunia Święta w III klasie szkoły podstawowej wg planu podanego zainteresowanym      przez o.Łukasza Barana

• Ten, kto chce przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej, musi być w stanie łaski uświęcającej oraz          zachować post eucharystyczny (jednej godziny).

 

Spowiedź Święta:

• Zachęcamy do spowiedzi, gdy nie ma długich kolejek przed konfesjonałami, a także poza Mszą        Świętą, by można było w pełni w niej uczestniczyć. 

• Warto zaopatrzyć się w księgarniach katolickich w dobre pomoce do rachunku sumienia, jeśli          samemu trudno go przeprowadzić. 

• Kapłani spowiadają na początku każdej Mszy Świętej. 

• Można umówić się z kapłanem indywidualnie na spowiedź o ustalonej godzinie.

 

Namaszczenie chorych:

• Na stole przykrytym białym obrusem należy przygotować krzyż, świece, watę, kropidło, naczynie    z wodą święconą. 

• W sakramencie namaszczenia i przyjęciu przez chorego Komunii Świętej bierze udział cała                rodzina. 

• Chorych odwiedzamy zazwyczaj w każdy pierwszy piątek miesiąca (z wyjątkiem wakacji) od godz. 9:00, a w niebezpieczeństwie śmierci na wezwanie

• 11 lutego w Światowy Dzień Chorego odprawiamy specjalną Mszę Św. w intencji chorych.

bottom of page